Geografija za šesti razred devetogodišnje osnovne škole

U šestom razredu devetogodišnje osnovne škole počinje se izučavati još jedan novi predmet. Autorica Enisa Kulašin učenicima / učenicama ponudila je udžbenik koji će biti njihov vodič kroz novi nastavni predmet koji se zove Geografija. Geografija je jedna veoma stara nauka koja nas uči da opažamo, budi u nama znatiželju i potrebu da istražujemo i uči nas da donosimo ispravne zaključke o pojavama i procesima u svijetu koji nas okružuje.
Pred učenicima / učenicama je dug put da od dobrog promatrača postanu iskusni geografi. Udžbenik je koncipiran tako da probuđuje učeničku pažnju i radoznalost, da ih navodi na dalja razmišljanja i istraživanja. Bogat je fotografijama, crtežima, kartama, grafikonima. Koristeći ih, učenici / učenice će promatrati okolinu, te zajedno s nastavnikom / nastavnicom pokušati u prostoru pronaći objekte slične onima sa fotografija i crteža.
Kako…? Zašto…? Zbog čega…? To su pitanja koja učenici / učenice trebaju sebi stalno postavljati. Veliki broj odgovora naći će u ovom udžbeniku. Odgovore na pitanja iz oblasti koje izučava Geografija pored udžbenika, autorica preporučuje učenicima / učenicama da potraže u enciklopedijama, na internetu, razgovaraju sa roditeljima, pitaju svog nastavnika / nastavnicu. Svakako, akcenat stavlja na samostalno istraživanje, otkrivajući učenicima / učenicama kako je to lijepo i korisno iskustvo.

Udžbenik Geografija za šesti razred devetogodišnje osnovne škole odobren je od Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke i kao takav koristi se u većini škola u Federaciji Bosne i Hercegovine.