Geografija za sedmi razred devetogodišnje osnovne škole

Udžbenik Geografija za sedmi razred razred devetogodišnje osnovne škole obrađuje evropski kontinent. Usvojeno znanje, koju su učenici / učenice stekli tokom prošle školske godine, pomoći će im na ovogodišnjem putovanju na kojem će upoznati evropski kontinent. Otvorit će im se prekrasan i zanimljiv prostor koji se odlikuje velikim prirodnogeografskim raznolikostima na kojem žive brojni narodi koji njeguju svoj jezik, svoju kulturu i običaje. Spoznat će da bez obzira na te međusobne razlike svi oni teže istom, a to je bolji i kvalitetniji život svakog Evropljanina.
Ovaj udžbenik treba da doprinese da učenici / učenice izrastu u odgovornog i vrijednog člana evropske obitelji. Upoznavanjem evropskih država, njihovih prirodnih znamenitosti, stanovnika i njihovog načina života i privređivanja, sutra će se i oni boriti ne samo za bolji život evropskog čovjeka nego i za očuvanje cijele naše planete u cjelokupnoj njenoj raznolikosti i posebnosti.
Pri opisivanju nekog geografskog prostora (kontinenta, regije ili države) vodilo se računa o redoslijedu izlaganja geografskih činjenica. Za svaku regiju ili državu dat je geografski položaj, a na na kraju udžbenika (218. stranica) učenik / učenica mogu saznati i površinu države. Svaka nastavna jedinica na kraju sadrži nekoliko pitanja za ponavljanje gradiva na koja je potrebno dati iscrpan odgovor.
Za učenike / učenice je urađen i program aktivnosti (214. str.) koji će im pomoći da planiraju svoj rad. On govori kako da organizuju svoje aktivnosti, daje im prijedloge oblika rada, te predlaže izvore (literaturu, internet stranice) koji će uz udžbenik biti polazište njihovih geografskih istraživanja. Gotovo 500 fotografija pomoći će učenicima / učenicama da bolje upoznaju bogatstvo i raznolikost kontinenta na kojem žive. Nepoznati pojmovi posebno su obrađeni u pojmovniku na 227. stranici.

Udžbenik Geografija za sedmi razred devetogodišnje osnovne škole odobren je od Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke i kao takav koristi se u većini škola u Federaciji Bosne i Hercegovine.