Biologija za sedmi razred devetogodišnje osnovne škole

U sedmom razredu devetogodišnje osnovne škole iz predmeta Biologija učenici / učenice će obogatiti svoje znanje proučavajući životinje.
Životinje su korisne čovjeku kao izvor hrane, kao sirovine za preradu i proizvodnju različitih proizvoda. Pored koristi, životinje nanose i štete ljudima i biljkama jer su često uzročnici, ali i posrednici u prijenosu raznih bolesti. Stoga čovjek nastoji da ih što bolje upozna.
U sedmom razredu se gradivo iz biologije odnosi na životinjski svijet. Pomoću ovog udžbenika učenici / učenice će saznati više o građi, funkciji i sistematici životinja. Istovremeno će moći pratiti uporedno evolutivni razvoj njihovih organskih sistema od najjednostavnijih do najsavršenijih organizama (od praživotinja do čovjeka).
Da bi lakše savladali predviđeno nastavno gradivo, predviđeno je da i učenici /učenice sami aktivno učestvuju u sticanju znanja. Svaka nastavna jedinica ima pet dijelova. Na početku je osnovni sadržaj nastavnog teksta, pitanja i sažetak na osnovu kojih će provjeriti svoje znanje. Naročita pažnja učenicima / učenicama je skrenuta na nove izraze i pojmove koji su boldirani, te na slike i tabele koje se nalaze u udžbeniku. Rubrika “Za one koji žele znati više” pruža više informacija o određenom segmentu iz nastavne jedinice. U rubrici pod naslovom „Saznaj sam/sama“ predviđeno je da učenik / učenica sam dođe do odgovarajućih spoznaja, bez pomoći nastavnika / nastavnice. Kako je zamišljeno da to učenici / učenice urade? Na postavljena pitanja sami će potražiti odgovor listajući razne udžbenike, knjige, enciklopedije, časopise, surfajući po internetu, gledajući obrazovne emisije odgovarajućeg sadržaja preko TV, izvodeći različite oglede u školi (ali i kod kuće), razgovarajući sa svojim drugovima, roditeljima. Saznanja do kojih će doći, imat će priliku ispričati na času biologije ili na biološkoj sekciji. Svoju radoznalost mogu zadovoljiti i čitanjem rubrike “Zanimljivosti“.
U ovom udžbeniku su predviđene i vježbe. Neke od njih učenici / učenice će raditi u kabinetu za biologiju, pa je stoga važno da se upoznaju sa osnovnim sredstvima i učilima, kao i sa laboratorijskim priborom kojeg ćete koristiti za izvođenje vježbi.

Udžbenik Biologije za sedmi razred devetogodišnje osnovne škole odobren je od Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke i kao takav koristi se u većini škola u Federaciji Bosne i Hercegovine.