Udžbenik za deveti razred deveotgodišnjeg osnovnog obrazovanja govori o biologiji čovjeka, pa će učenici / učenice pomoću njega lakše upoznati sebe i svoje tijelo. Poseban naglasak je stavljen na čuvanje i njegovanje zdravlja, vlastitoga i tuđega, pa se nadamo da će učenici / učenice uočiti i usvojiti činjenicu da je zdravlje najveće bogatstvo. Zdravlje je stanje dobrog tjelesnog, psihičkog i društvenog blagostanja ili jednostavno odsustvo bolesti. Da bi lakše savladali predviđeno nastavno gradivo, potrebno je da i sami učenici / učenice aktivno učestvuju u sticanju znanja, ove godine o čovjeku kao dijelu žive prirode. Evo nekoliko uputstava kako učiti biologiju. U tome će učenicima / učenicama pomoći nastavnik / nastavnica sa svojim objašnjenjima na času, i udžbenik iz kojeg će učiti u školi i kod kuće. Definicija i određenje raznih novih pojmova nalaze se u poglavlju Pojmovnik. U ovom udžbeniku nastavnim planom i programom predviđene su i vježbe. Neke od njih se izvode u razredu, a neke na terenu i kod kuće. Udžbenik prati nastavni plan za deveti razred, tako da je na jednom mjestu cijelo nastavno gradivo koje treba savladati u toku ove školske godine. No, to nikako ne znači da je samo ovaj udžbenik jedini izvor literature koju treba upotrijebiti prilikom sticanja novih znanja. Naprotiv, osim njega, obilje informacija iz antropologije (o čovjeku kao biološkom ali i društvenom biću) nalazi se na web stranicama interneta, u televizijskim emisijama, u dokumentarnim filmovima, udžbenicima, knjigama, priručnicima, enciklopedijama, atlasima, naučnim i stručno popularnim časopisima i sl. Svaka nastavna jedinica ima šest dijelova. Na početku je „Osnovno gradivo“ u kojem naročitu pažnju treba obratiti na nove izraze ili pojmove koji su boldirani, obojeni ili su pisani u kurzivu. Ilustracije kao što su slike, tabele, sheme i grafikoni kao izvori znanja često govore više od pisanog teksta, pa im stoga treba posvetiti pažnju. Rubrika „Za one koji žele znati više“ pruža više informacija o određenom segmentu iz nastavne jedinice. Svoju radoznalost možete zadovoljiti samostalnim nalaženjem odgovora na pitanja iz odlomaka „Saznaj sam / sama“ i „Zanimljivosti“. Peti i šesti dio su odlomci „Pitanja“ i „Sažetak“ pomoću kojih učenici /učenice mogu provjeriti svoje znanje. U pojedinim lekcijama postoji i odlomak „Praktičan rad“. U njemu se nalaze upute za jednostavne oglede ili upute za izradu modela koji će učenicima / učenicama poslužiti da lakše savladaju gradivo ili upotpune svoje znanje.
Udžbenik Biologija za deveti razred devetogodišnje osnovne škole odobren je od Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke i kao takav koristi se u većini škola u Federaciji Bosne i Hercegovine.