Atlas slijepih karata je vježbanka za geografiju koja u potpunosti prati Nastavni plan i program iz predmeta Geografija za 7., 8. i 9. razred devetogodišnje osnovne škole. Slijepe karte su jedno od najboljih nastavnih sredstava koje će učenicima / učenicama ne samo pomoći da lakše i kvalitetnije savladaju nastavno gradivo, nego prije svega da razvijaju kartografsku pismenost. Kartografska pismenost je dio općeg obrazovanja u okviru kojeg se razvija vještina orijentacije na karti, sposobnost razumijevanja i korištenja sadržaja sa karte kako bi se učenici / učenice orijentisali u geografskom prostoru i upoznali ga. To je vrlo dug i zahtjevan proces, a nastava geografije ne može doći do svoga cilja, ako kroz nju nisu stekli te vještine.
Atlas sadrži 44 slijepe karte na kojima učenici / učenice mogu upisivati i ucrtavati različite prirodne i društvene sadržaje (planine, rijeke, države, naselja itd.).
Uz preporuku nastavnika / nastavnice, slijepe karte učenici / učenice mogu koristiti u svim etapama nastavnog časa kao i za domaći rad.
U slijepe karte redovno i uredno učenik / učenica upisuju i ucrtavaju nastavne sadržaje koje nastavnik / nastavnica odredi, jer je to jedan od osnovnih preduvjeta da rad učenika / učenice bude uspješan.