U ovoj školskoj godini učenici / učenice upozat će historiju novog vijeka, od otkrića Amerike do Berlinskog kongresa 1878. godine. Udžbenik uporedo prati najznačajnije historijske događaje iz nacionalne i opće historije. Feudalni odnosi temeljito su razarani, industrijska proizvodnja sve je zastupljenija, a feudalna kultura morala je ustuknuti pred novom, građanskom kulturom. Nestajale su višestoljetne ustaljene navike, smijenjene stare apsolutističke dinastije, a mlada građanska klasa postepeno preuzimala vlast u svoje ruke. U mnogim zemljama počinju oslobodilački pokreti koji za cilj imaju rušenje tuđinske vlasti. Na američkom kontinentu nastaju Sjedinjene Američke Države koje će ubrzo sa položaja političkog liderstva u svijetu potisnuti stare evropske sile. U Evropi se ujedinjavanjem njemačkih i italijanskih zemalja bitno mijenjaju međudržavni odnosi.

Današnja Bosna i Hercegovina je u ovom razdoblju bila dio Osmanskog carstva čija je višestoljetna vladavina izazivala promjene u kulturi, privredi, vjerskim i društvenim odnosima. Upravo u ovom razdoblju se oblikuje i stvara današnja etnička struktura moderne BiH. U istom periodu bosanski prostor je predmet interesovanja velikih sila, zbog čega je Bosna često izlagana ogromnim ratnim stradanjima. Uprkos tome bosanski narod je sačuvao svoj nacionalni identitet i svijest o pripadnosti ovom tlu. Potpuno izgrađen, pred kraj XIX stoljeća ulazi u sastav moćne Austro-Ugarske monarhije. Iz ovog udžbenika učenici / učenice će steći osnovna znanja o ovim i drugim bitnim događajima. Osim glavnog teksta, udžbenik sadrži i napomene čiji je cilj da olakšaju usvajanje nastavne jedinice i nastavu učine zanimljivijom. Svakako, važno je da čenici / učenice pažljivo prate nastavnikova / nastavnicina objašnjenja, a na pitanja koja se nalaze nakon svake nastavne jedinice, pokušaju sami odgovoriti. Sigurni smo da će uz ovaj udžbenik i dodatnu literaturu te saznanja iz književnosti i geografije, naučiti mnogo više o prošlosti i zavoljeti historiju.

Ne zaboravite, historija je svuda oko nas i uči nas životu.

Udžbenik Historija/Povijest za treći razred gimnazije odobren je od Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke i kao takav koristi se u većini škola u Federaciji Bosne i Hercegovine.