Udžbenik historije za četvrti razred gimnazije. Ovaj udžbenik obrađuje svjetsku, evropsku i bosanskohercegovačku historiju kraja XIX i cijelog XX stoljeća. To je vrijeme u kojem su se odvijali veoma važni događaji i procesi za historiju čovječanstva. Tada su se desila i dva velika svjetska rata, niz lokalnih sukoba, dekolonizacija, raspadanje komunističkog i socijalističkog sistema, veliki tehnički pronalasci, napredak u nauci, medicini… U ovom vremenu čovjek ˝osvaja˝ svemir, razvija se i širi demokratija, nastaju nove samostalne nacionalne države. Osobito je važno spomenuti da je u ovom periodu formirana i nezavisna država Bosna i Hercegovina, nakon teškog i strašnog rata koji je protiv nje vođen svim sredstvima.

Udžbenik je podijeljen na nekoliko nastavnih cjelina koje se dijele na nastavne jedinice. Na početku svake nastavne jedinice nalazi se kratka priprema da bi učenice / učenice lakše usvojili tekst koji slijedi. Na marginama smo istakli objašnjenja događaja, pojmova, opis ličnosti, dakle, cilj nam je da što bolje razumiju historijske procese.

Udžbenik sadrži karte, fotografije, slike koje vam pomažu da učenici / učenice još bolje shvate događaje iz prošlosti i da ˝osjetite duh vremena o kojem uče˝. Nakon svake nastavne jedinice dolaze pitanja na koja bi trebali znati odgovor da bi lakše pratili dalje gradivo. Pojedine nastavne jedinice na kraju teksta sadrže i izvorni tekst (izvor). Izvori su namijenjeni za analiziranje i upoznavanje prilika koje su vladale u vremenu o kojem se govori. Na kraju svake nastavne cjeline nalazi se sažetak najvažnijih pojmova, ličnosti, datuma, kao i zadaci za provjeru i utvrđivanje stečenog znanja. Autori su se trudili da udžbenik bude pregledan, a tekst prilagođen uzrastu i potrebama učenika za spoznavanjem historije. Podatke, datume, imena i sl. ne treba učiti napamet, nego se preporučuje da djeca pokušaju shvatiti historijske procese istaknute u ovom udžbeniku.
Za one koje historija zanima više preporučuje se da istraže literaturu o određenoj problematici, kao i mnoge stručne knjige koje su navedene u ovom udžbeniku. Isto tako, Internet je mjesto gdje se naći mnogo toga o historijskim događajima, ličnostima…

Udžbenik Historija/Povijest za četvrti razred gimnazije odobren je od Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke i kao takav koristi se u većini škola u Federaciji Bosne i Hercegovine.