Geografija kao znanost ima svoje korijene u dalekoj prošlosti ljudske civilizacije. Ona pripada skupini prirodnih i društvenih znanosti, tj. ona povezuje prirodne i društvene znanosti. Geografija je znanost o geografskom prostoru (Zemljinoj površini). Ona proučava raširenost pojedinih prirodnih (fizičkih) i društvenih (socijalnih) pojava i njihove međusobne odnose, koji kao rezultat imaju preoblikovanje manjih ili većih dijelova Zemljine površine. Geografija je vrlo kompleksna znanost koja je razvila specifičnu znanstvenu metodologiju. Ona deskripcijom, percepcijom, analizom i sintezom utvrđuje međuovisnost prirodne sredine i društvenog rada materijaliziranog na Zemljinoj površini. Spada u red prirodnih znanosti jer je Zemljina površina osnovni objekt istraživanja geografije. Tu ne treba zanemariti ni društveni element koji učestvuje u promjeni izgleda Zemljine površine.

Obuhvata veći broj geografskih disciplina tj. dijeli se na više znanstvenih grana:
Opću geografiju,
Fizičku ili prirodnu geografiju,
Socijalnu ili antropogenu geografiju i
Regionalnu geografiju.

Kao posebna geografska disciplina u udžbeniku se obrađuje geoekologiju koja posebnom metodologijom izučava odnos čovjeka i prirodnog okruženja koje predstavlja njegovo stanište. Tijekom povijesnog razvoja ljudskog društva čovjek je namjerno ili nenamjerno unosio promjene u svoj životni okvir koje su vidljive u izgledu prostora (pejzaža ili krajolika). Mijenjajući prirodu čovjek ugrožava prirodnu ravnotežu zajednice kojoj i sam pripada. Neracionalan odnos čovjeka prema prirodi može dovesti do ozbiljnih posljedica i ugroziti njegov opstanak na Zemlji. Zato je izuzetno važno da intenzitet čovjekovog utjecaja bude kontroliran i umjeren, jer bi u protivnom moglo doći do krize okoliša.

Udžbenik Geografija za prvi razred gimnazije odobren je od Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke i kao takav koristi se u većini škola u Federaciji Bosne i Hercegovine.