November 30, 2022

Cincimon

Autorica: Jasmina Hota
Tip proizvoda: Knjiga pjesama za djecu, roditelje i nastavnike
Šifra: 2316011
Broj stranica: 44
Izdavač: Bosanska knjiga
November 30, 2022

Budi moj terapeut u artikulaciji

Autori: Elvira Ogrešević, Ajla Mahmutović, Nermin Memić
Tip proizvoda: Priručnik za stručne saradnike, logopede, nastavnike, djecu i roditelje
Šifra: 2316012
Broj stranica:119
Izdavač: Bosanska knjiga
November 30, 2022

Radne sveske za učenje štampanih i pisanih slova latinice i ćirilice A, B, Ц

Naziv: Radne sveske za učenje štampanih i pisanih slova latinice i ćirilice A, B, Ц
Autorice: A-Mediha pašić, Ada Pašić Ćatić
B- Arijana Đidelija, Lemana Terzimehić
Ц- Eldina Dizar, Nermina Usejnovski, Dženita Demir
Tip proizvoda: Radne sveske za učitelje, djecu i roditelje
Šifra: A- 1006001, B-1006002, Ц-1006003
Izdavač: Bosanska knjiga
November 16, 2022

Savremeni metodički pristup početnom čitanju i pisanju

Naziv: Savremeni metodički pristup početnom čitanju i pisanja
Autorica: Naida Gadžo
Tip proizvoda: Priručnik za nastavnike
Šifra: 2316008
Broj stranica: 222
Izdavač: Bosanska knjiga
November 4, 2022

Promocija “Knjiga dječijih snova”

Promocija “Knjiga dječijih snova” Autori: Djeca Bosne i Hercegovine Centar za kulturu „Safet Zajko“, 31.10.2022.   Na početku promocije pozdravila nas je Samra Omerbašić ispred Općine […]
November 4, 2022

Promocija radnih sveski A,B,Ц

Promocija radnih sveski A,B,Ц Autorice: Mediha Pašić, Ada Pašić Ćatić, Arijana Đidelija, Lemana Terzimehić, Eldina Dizdar, Nermina Usejnovski, Dženita Demir Urednica: Indira Tahmaz Recenzentice: Sanela Merjem […]